Disclaimer

Website: www.Sani-Pro.be en alle onderliggende pagina’s; Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Sani-Pro de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Sani-Pro werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Sani-Pro geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Sani-Pro biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Sani-Pro is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Sani-Pro verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Sani-Pro kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Sani-Pro zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Sani-Pro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.Auteursrecht

Sani-Pro geeft de bezoeker van deze website toelating om opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve, niet-commerciële doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, verhandeling of exploitatie onder derden.
Als u gegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van Sani-Pro vereist.